Čo potrebujete vedieť o výrobkoch, látkach s obsahom cannabisu alebo zlúčeniny z neho odvodené, vrátane CBD. Keďže je to zatiaľ oficiálne povolené v niektorých štátoch USA, tak pridáme ich skúsenosti. FDA pracuje na zodpovedaní otázok týkajúcich sa vedy, bezpečnosti a kvality produktov s obsahom kanabisu a zlúčeniny z neho odvodené, najmä CBD.

Čo potrebujete vedieť o konope a CBD

Cannabis je rastlina z čeľade Cannabaceae a obsahuje viac ako osemdesiat biologicky aktívnych chemických zlúčenín. Najbežnejšie známymi zlúčeninami sú delta-9-tetrahydrokanabinol (THC) a kanabidiol (CBD). THC je zložka, ktorá produkuje „vysoké“ hodnoty súvisiace s užívaním marihuany. Veľký záujem bol zaznamenaný okolo CBD a jeho potenciálu súvisiaceho s prínosmi pre zdravie.

Marihuana sa líši od CBD. CBD je jediná zlúčenina v rastline konope a marihuana je druh rastliny alebo rastlinného materiálu z konope, ktorý obsahuje mnoho prirodzene sa vyskytujúcich zlúčenín vrátane CBD a THC.
FDA pracuje na zodpovedaní otázok týkajúcich sa vedy, bezpečnosti a kvality produktov s obdśahom canabis a zlúčeniny z neho odvodené, najmä CBD
FDA schválil iba jeden výrobok CBD, liek na predpis na liečbu záchvatov spojených so syndrómom Lennox Gastaut (LGS), Dravetovým syndrómom (DS) alebo komplexom tuberóznej sklerózy (TSC) u ľudí vo veku jeden rok a starších.
V súčasnej dobe je nezákonné uvádzať na trh CBD pridaním do potraviny alebo označením ako doplnok stravy.

FDA zaznamenal len obmedzené údaje o bezpečnosti CBD a tieto údaje poukazujú na skutočné riziká, ktoré je potrebné zvážiť z akéhokoľvek dôvodu pred prijatím CBD.

Niektoré produkty CBD sa predávajú s nepreukázanými lekárskymi tvrdeniami a majú neznámu kvalitu. FDA bude pokračovať v aktualizácii verejnosti, pretože sa dozvie viac o CBD.


Zaujímavé poznatky okolo šarlatána mesíka a jeho neschváleného Ivermektínu, alebo prečo by ste nemali používať Ivermektín na liečbu Covid-19.

Nepoužívajte Ivermektín na liečbu COVID-19

Stručne povedané ľudia nie sú zvieratá a používať sa majú schválene lieky a nie doporučenia mastičkárov ako mesík, bukovský alebo piják.

O týždeň sa vám títo šarlatáni ospravedlnia, že čerpali zo zlých zdrojov, ale vy už ležíte na ARE. Podobne Covid-19 vytiahol do médii obrovský počet NIE lekárov v príslušných odboroch. Od matematika cez právnika po drevorubača a bagristu od Kotlieb a uhríka.

Ale antivaxer média ako hlavné správy alebo hlavný denník nikdy nedajú názor napríklad ošetrujúcho lekára na pľúcnom oddelení, lebo asi prekáža niekomu, že Covid-19 napadá práve horné dýchacie cesty 🙂

Antivaxeri sú najväčší podporovatelia BIG FARMA lekárni a určite väčšina z nich je dávno zaočkovaná.


Možné poškodenie, vedľajšie účinky

1. CBD má potenciál vám ublížiť a ublíženie môže nastať ešte skôr, ako si to uvedomíte. CBD môže spôsobiť poškodenie pečene.
CBD môže ovplyvniť účinok iných liekov, ktoré užívate, čo môže spôsobiť vážne vedľajšie účinky.

Použitie CBD s alkoholom alebo inými liekmi, ktoré spomaľujú mozgovú aktivitu, napríklad tými, ktoré sa používajú na liečbu úzkosti, paniky, stresu alebo porúch spánku, zvyšuje riziko sedácie a ospalosti, ktoré môžu viesť k zraneniam.

Reprodukčná toxicita pre samce alebo poškodenie plodnosti u samcov alebo samčích potomkov žien, ktoré boli vystavené, bola hlásená v štúdiách na zvieratách vystavených CBD.

2.CBD môže spôsobiť vedľajšie účinky, ktoré si môžete všimnúť. Tieto vedľajšie účinky by sa mali zlepšiť po zastavení CBD alebo znížení použitého množstva.
Zmeny bdelosti, najčastejšie sa prejavujú ako somnolencia (ospalosť alebo ospalosť).
Gastrointestinálne ťažkosti, ktoré sa najčastejšie prejavujú ako hnačka a/alebo znížená chuť do jedla.
Zmeny nálady, najčastejšie sa prejavujú ako podráždenosť a vzrušenie.

3. O CBD existuje mnoho dôležitých aspektov, ktoré jednoducho nepoznáme, ako napríklad:

Čo sa stane, ak budete užívať CBD denne po dlhšiu dobu?
Aká úroveň príjmu spôsobuje známe riziká spojené s CBD?
Ako ovplyvňujú rôzne spôsoby konzumácie príjem (napr. Orálna konzumácia, lokálna konzumácia, fajčenie alebo vaping)?
Aký je vplyv CBD na vyvíjajúci sa mozog (ako napríklad na deti, ktoré užívajú CBD)?
Aké sú účinky CBD na vyvíjajúci sa plod alebo dojčeného novorodenca?
Ako CBD interaguje s bylinkami a iným rastlinným materiálom?
Spôsobuje CBD reprodukčnú toxicitu u mužov, ako bolo uvedené v štúdiách na zvieratách?

Možno ste si všimli, že kanabidiol (CBD) sa zdá byť k dispozícii takmer všade a predáva sa ako rôzne produkty vrátane liekov, potravín, doplnkov stravy, kozmetiky a výrobkov pre zdravie zvierat. Americký úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) uvádza, že iný ako jeden liek na predpis na liečbu záchvatov spojených so syndrómom Lennox Gastaut (LGS), Dravetovým syndrómom (DS) alebo komplexom tuberóznej sklerózy (TSC) u ľudí vo veku jeden rok a starších neboli schválené žiadne iné produkty CBD a o CBD je k dispozícii veľmi obmedzený počet informácií vrátane informácií o jeho účinkoch na telo.

FDA uznáva významný verejný záujem o kanabis a zlúčeniny z neho odvodené, najmä CBD. Existuje však mnoho nezodpovedaných otázok o vede, bezpečnosti a kvalite výrobkov obsahujúcich CBD. Agentúra pracuje na zodpovedaní týchto otázok prostredníctvom neustáleho úsilia vrátane spätnej väzby z nedávneho vypočutia FDA a zhromažďovania informácií a údajov prostredníctvom verejnej správy .

Napriek tomu, že farmársky zákon z roku 2018 odstraňuje konope – definované ako kanabis a deriváty kanabisu s veľmi nízkymi koncentráciami THC (nie viac ako 0,3% na sušinu) – z definície marihuany v zákone o kontrolovaných látkach výrobky CBD stále podliehajú rovnaké zákony a požiadavky ako výrobky regulované FDA, ktoré obsahujú akúkoľvek inú látku.

FDA sa obáva, že ľudia sa môžu mylne domnievať, že používanie CBD „nemôže ublížiť“. Agentúra chce byť zrejmé, že sme videli len obmedzené údaje o bezpečnosti CBD a tieto údaje poukazujú na skutočné riziká, ktoré je potrebné zvážiť. V rámci procesu preskúmania a schválenia lieku na predpis obsahujúceho CBD sa zistilo, že riziká prevažujú nad prínosom schváleného lieku pre konkrétnu populáciu, pre ktorú bol určený. Užívanie akýchkoľvek produktov CBD spotrebiteľmi by malo byť vždy prediskutované s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Spotrebitelia by si mali byť vedomí potenciálnych rizík spojených s používaním produktov CBD. Niektoré z nich sa môžu vyskytnúť bez vášho vedomia, ako napríklad:

Poranenie pečene: Počas skúmania marketingovej aplikácie lieku Epidiolex- purifikovaná forma CBD, ktorú FDA schválil v roku 2018 na použitie pri liečbe dvoch zriedkavých a závažných záchvatových porúch – FDA identifikoval určité bezpečnostné riziká vrátane možnosti poškodenia pečene. Toto vážne riziko je možné zvládnuť, ak sa liek CBD schválený FDA užíva pod lekárskym dohľadom, ale nie je jasné, ako by sa dal zvládnuť, ak sa CBD používa oveľa širšie, bez lekárskeho dohľadu a nie je v súlade so schválením FDA. označovanie.

Aj keď bolo toto riziko zvýšené pri súbežnom užívaní s inými liekmi, ktoré majú vplyv na pečeň, príznaky poškodenia pečene boli pozorované aj u pacientov, ktorí tieto lieky neužívali. Výskyt tohto poškodenia pečene bol identifikovaný krvnými testami, ako to často býva pri počiatočných problémoch s pečeňou. Poškodenie pečene bolo tiež pozorované v iných štúdiách s CBD v publikovanej literatúre.

Kniha Super Potraviny Kniha Super Potraviny

Liekové interakcie:Informácie zo štúdií lieku CBD schváleného FDA Epidiolex ukazujú, že existuje riziko, že CBD ovplyvní iné lieky, ktoré užívate-alebo že iné lieky, ktoré užívate, môžu mať vplyv na dávku CBD, ktorú je možné bezpečne použiť. Užívanie CBD s inými liekmi môže zvýšiť alebo znížiť účinky iných liekov. To môže viesť k zvýšeniu šance na nežiaduce účinky iných liekov alebo k zníženiu ich účinnosti. Liekové interakcie boli tiež pozorované v iných štúdiách s CBD v publikovanej literatúre.

Máme obavy z potenciálnej bezpečnosti užívania iných liekov s CBD, ak nie sú sledovaní poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Okrem toho existuje obmedzený výskum interakcií medzi produktmi CBD a bylinkami alebo inými rastlinnými výrobkami v doplnkoch stravy.

Reprodukčná toxicita u mužov

Štúdie na laboratórnych zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu pre samcov, vrátane samčích potomkov gravidných samíc ošetrených CBD. Pozorované zmeny okrem iného zahrnujú zníženie veľkosti semenníkov, inhibíciu rastu a vývoja spermií a zníženie cirkulujúceho testosterónu.

Pretože tieto zistenia boli pozorované iba u zvierat, nie je zatiaľ jasné, čo tieto zistenia znamenajú pre ľudských pacientov a aký vplyv by to mohlo mať na mužov (alebo mužské deti tehotných žien), ktorí užívajú CBD. Tieto zistenia napríklad vyvolávajú obavy, že CBD môže negatívne ovplyvniť plodnosť muža. Na lepšie pochopenie tohto potenciálneho rizika sú potrebné ďalšie testovania a hodnotenia.

CBD môže byť navyše príčinou vedľajších účinkov

Tieto vedľajšie účinky by sa mali zlepšiť po zastavení CBD alebo znížení použitého množstva. To môže zahŕňať zmeny v ostražitosti, ktoré sa najčastejšie vyskytujú ako somnolencia (ospalosť), ale môže to zahŕňať aj nespavosť; gastrointestinálne ťažkosti, ktoré sa najčastejšie prejavujú ako hnačka a/alebo znížená chuť do jedla, ale môžu zahŕňať aj bolesť brucha alebo podráždený žalúdok; a zmeny nálady, najčastejšie sa prejavujú ako podráždenosť a nepokoj.

FDA aktívne pracuje na tom, aby sa dozvedel viac o bezpečnosti CBD a produktov CBD vrátane vyššie uvedených rizík