Mitochondriálna DNA ako čistota krvnej línie. Sumerské / babylonské záznamy o ich bohoch naznačujú, že Enki sa niekoľkokrát pokúsil so svojou nevlastnou sestrou Ninhursag (tiež Anuovou dcérou, ale inou matkou ako Enki alebo Enlil) splodiť syna, ktorý by mal na tróne väčší nárok na krv. ako to urobil Enlil. Keď sa mu nepodarilo narodiť mužského dediča, spojil sa s dcérou tohto incestného zväzku a znovu vyprodukoval ďalšiu dcéru.

Enlil a syn jeho manželky Ninlil Nana / Sin neboli dedičom Enlil, ale Enlilin syn Ninurta, ktorého mal so svojou nevlastnou sestrou Ninharsag (rovnaká sestra, s ktorou sa Enki pokúsil a nepodarilo sa mu získať syna), bol Enliiným dedičom. Táto metóda zabezpečila, že „čistejšie semeno“ zdedí „právo narodenia“.

mtDNA ako čistota krvnej línie

Aj s tým, čo bolo ustanovené vo vedeckých odboroch Elohim / Annunaki, by bol incest praktikovaný do istej miery prospešný pre čistotu krvnej línie. Kľúčom je mtDNA. Mať dieťa s nevlastnou sestrou od toho istého otca by bolo v poriadku, pretože MtDNA sa prenáša iba cez ženskú líniu a neexistuje šanca na genetickú chybu.

Abrahám

Prvé hebrejské pravidlá dedenia neboli ničím iným ako zrkadlovým odrazom pravidiel dedenia pre Elohim / Annunaki. Táto prax uzatvárania manželstiev a poskytovania dedičstva prostredníctvom sestier sa preniesla do egyptských dynastických čias a dokonca do aristokracie Európy v relatívne modernej dobe.

Ale ak nie sú ani tie, tak skončia všetci ako Habsburgovci, na ktorých to evidentne vidno, že sa na nich ani nedá pozerať. Práve tých incestných Habsburgovcov chváli jeden slovenský Maltézský rytier, lebo aj v rusku sú Maltézskí Rytieri.


S tými rusmi radšej nechcem nič mať, lebo mi stačil článok o KGB Andropovovi Jurij Vladimirovič Andropov


V príbehu o Abramovi Biblia hovorí o udalostiach týkajúcich sa studní, ktoré ukazujú, že Abram bol pri ceste cez Kanaán opatrný, aby sa vyhli konfliktom s miestnymi obyvateľmi. Keď bol Abram zapojený do „Vojny kráľov“, odmietol sa podieľať na koristi. Toto nie je správanie lúpežného barbara, ale skôr osoby s vysokými štandardmi správania.

Po príchode do Egypta boli Abrahám a Sára odvezení pred faraónov dvor; v Kanaáne uzavrel Abrahám zmluvy s miestnymi vládcami. Starodávne tradície tiež zobrazujú Abrama ako veľmi zbehlého v astronómii, ktorá bola oblasťou prísne kontrolovanou Kňazskou elitou alebo výcvikom poskytovaným kráľovským hodnostiam.

Berúc do úvahy vyššie uvedené informácie, Abramov obraz, ktorý sa objaví, je obraz vysoko postavenej osoby, ktorá bola kvalifikovaná v umení vyjednávania a diplomacie, osoby, ktorá sa prihlásila na odber patriarchálne pravidlá dedenia predpísané pre sumerskú aristokraciu a ich bohov.

Z tohto pohľadu sa Abram javí nie ako syn prisťahovaných cudzincov, ale ako potomok rodiny, ktorá sa priamo podieľa na stavoch každého národa, v ktorom bol!

Počas Exodu Boh na hore Sinaj vyhlásil, že to znamená jeho zmluva s potomkami Abraháma; „Stanete sa mi kráľovstvom kňazov.“ Bolo to vyhlásenie, ktoré odrážalo stav Abramovho vlastného pôvodu, kráľovského kňazstva.

Genesis 17: 1-6 nám poskytuje čas a spôsob, akým sa Abram zmenil zo sumerského šľachtica na západoemitského potentáta, na základe zmluvy medzi ním a jeho Bohom.

Uprostred rituálu obriezky bolo jeho sumerské meno AB.RAM, ktoré znamená „Otec vznešených“, zmenené na akkadsko-semitského Abraháma, čo znamená „otec mnohých národov“, a jeho manželky Sarai, čo znamená „princezná“, bolo upravené. semitskej Sarah.
Až keď mal deväťdesiatdeväť rokov, stal sa novovymenovaný Abrahám ‚Semitom‘.

Príbehy o Abrahámovej interakcii s „Bohom“, ktorý ho vybral, aby sa stal ľudom, sú napísané v prvých kapitolách knihy Genezis. Až neskôr v čase Mojžiša sa táto entita nazýva ako Jahve.

Podľa Genezis videl Abrahám tvár svojho boha; Mojžiš nie. V čase Mojžiša, približne 1 500 rokov pred naším letopočtom, žili potomkovia Abraháma v Egypte a znovu sa upustili od uctievania mnohých bohov; tí istí bohovia, ktorých tvorili indický, sumerský a egyptský panteón, ako aj raný Chaldejec.

Subjekt, ktorý viedol hebrejský ľud z Egypta, tvrdil, že je totožný s bohom Abraháma. Tvrdil, že prišiel splniť svoj sľub Abrahámovi tým, že zo svojich potomkov urobil ľud a dal im zem, v ktorej žil ich otec Abrahám a 15 ich zomrelo.

Zakázal im spoznať iného boha okrem neho samého, a to silou, ktorá ich počas štyridsiatich rokov putovania púšťou presviedčala, že je Jediným Bohom.

Po skaze Sodomy žil Lot so svojimi dcérami v horskej jaskyni, pretože sa bál vrátiť do údolia. Lotove dcéry nechceli zostať nezabezpečené a tak svojho otca opili a následne s ním mali dvoch synov.

Syn, ktorého mal so staršou dcérou sa volal Moab, ktorý bol praotcom národa Moabit, s mladšou dcérou mal syna, ktorý sa volal Ben-Ami, ktorý bol predkom Amonit.

Sodoma Gomora číslo 2 🙂

Zaujímavé na týchto náboženstvách je to, že každé propaguje svojho Boha ako jedného a nenávidí toho iného a jeho nasledovníkov. Neviem prečo bolo vymyslené vôbec slovo náboženstvo, ked je v ňom text “ženstvo”. Správne by malo byť Dogma.

Neutrogena Rapid Wrinkle Repair Retinol Pro+ očný krém proti vráskam, cielený očný krém na vrásky a tmavé kruhy, formulovaný bez vône, farbív, ftalátov a parabénov, 0,5 oz

Očný krém proti vráskam