Význam módy a procesy, ktoré menia jej poslanie

Volanie módy a myšlienkové procesy, ktoré výrazne menia jej poslanie a výrazne tak napredujú v jej vedeckých ašpiráciách. Kultúrne vedy a teórie umenia, dizajnu a médií, ako aj sociológia vrátane …