Úlohy mRNA vakcín pretože prichádzajú ďalšie dobré správy. Terapie založené na technológii messenger rna v tomto úspechu predznamenáva novú éru vo vývoji terapií iných chorôb. Vývoj bol možný vďaka vedeckej spolupráci počas troch desaťročí, ktorá pomohla premeniť sľubný koncept na vysoko účinnú a všestrannú biofarmaceutickú platformu. Veríme, že budúcnosť nových terapií do 15 rokov bude založená na tretine produktov na báze mRNA, hovoria UGUR SAHIN A OZLEM TURECI zakladatelia Biontech.

Úlohy mRNA vakcín pre iné choroby


Z tohto úspechu je nešťastné hlavne rusko, ktoré zahájilo svetovú dezinformačnú kampaň o škodlivosti týchto vakcín. Samozrejme Rusko dodnes a už je 31. december 2021, nepredložilo dokumentáciu na schválenie pre WHO vlastnej vakcíny Sputnik. Nekonečné zbrojenie Ruska oproti neexistujúcemu nepriateľovi stoji peniaze a teraz im chýbajú. Rovnako šíri nezmysly človek, ktorý si myslí, že vyvinul túto technológiu. Určite závidí lebo peniaze netečú do jeho vrecka, lebo sa na výrobe vakcín proti Covid-19 vôbec nepodielal.


Namiesto spoliehania sa na zložité a časovo náročné fermentačné procesy pri výrobe liekov, mRNA terapie namiesto toho premenia vlastné bunky príjemcu na továrne na lieky. Každá molekula mRNA je recept, ktorý inštruuje bunky, aby vyrobili špecifický požadovaný proteín. Naša vakcína proti ochoreniu covid-19 podnecuje bunky k tomu, aby vyrábali „špičkový“ proteín nachádzajúci sa vo vonkajšom obale koronavírusu, čím sa pripravuje imunitný systém, aby mohol následne rozpoznať a odraziť vírus.

Táto technológia predstavuje prelomový bod vo farmaceutickom priemysle, porovnateľný s uvedením technológie rekombinantnej dna (umožňujúcej výrobu liekov z ľudských proteínov, ako je inzulín) alebo monoklonálnych protilátok v laboratórnych fermentoroch pred viac ako 40 rokmi. Zavedenie tohto konceptu do ľahko dostupných liekov sľubuje narušenie a transformáciu priemyslu a globálneho zdravia.

Vývoj vakcín proti Covid-19 založených na mrna preukázal účinnosť a bezpečnosť tohto prístupu pri prevencii infekčných chorôb. Skutočnosť, že bezpečná a účinná vakcína by mohla byť vyvinutá za menej ako 12 mesiacov, uprostred pandémie a potom vyrobená vo veľkom rozsahu, naznačuje, že tieto budú hrať dôležitú úlohu v budúcich programoch pripravenosti na pandémiu, ktorá je vysoká. o programoch vlád.

Tiež pripravuje cestu pre vakcíny m rna, ktoré majú byť nasadené proti iným infekčným chorobám. Mnohé existujúce vakcíny proti takýmto ochoreniam by mohli byť preformulované pomocou mrna, čím by sa stali účinnejšími. Veríme, že všestrannosť technológie m rna ponúka príležitosti ísť ďalej a bojovať proti v súčasnosti neporazeným chorobám.

BioNTech teraz presahuje covid-19 a investície do týchto vakcín programov zaoberajúcich sa ochoreniami, ako je malária, tuberkulóza a hiv, ktoré sú stále zodpovedné za rad úmrtia v krajinách s nižšími príjmami. Vyhliadka na to, že budeme môcť využiť technológiu mrna, vytvára ducha optimizmu v boji proti týmto ľudským pohromám.

Pandémia prinútila ľudí lepšie spolupracovať. Nedávno iniciované projekty zaznamenali vysoký stupeň spolupráce medzi inštitúciami, ako je Svetová zdravotnícka organizácia, medzinárodné regulačné orgány a financujúce organizácie, podporované odborníkmi, ktorí sa už viac ako 30 rokov zaoberajú výskumom záujmových patogénov.

Očakáva sa, že prví kandidáti na messenger rna vakcíny pre tieto ochorenia vstúpia do klinických skúšok v rokoch 2022 a 2023.

Čelíme aj čoraz náročnejším zdravotným problémom v celosvetovom meradle, ako sú choroby súvisiace s vekom v rozvinutých krajinách a rastúca potreba dostupnej primárnej zdravotnej starostlivosti v krajinách s nízkymi príjmami. Tie možno poraziť iba trvalo udržateľnou inováciou, ktorá je všestranná a nákladovo efektívna a môže umožniť individualizáciu liečby a zameranie sa na zriedkavé choroby. Veríme, že tieto potreby by mohla dokonale uspokojiť messenger rna.